Fase 2

FASE 2- Els àmbits concrets d’actuació del pedagog/a

Aquesta segona fase consisteix en aprofundir en un dels àmbits d’actuació de la pedagogia per finalment fer una exposició grupal de l’àmbit treballat. Us proposem els següents passos:

 • Primer de tot, formeu grups de treball d’entre 5 i 6 persones. Podeu seguir amb els grups de la fase 1 o bé formar-ne de nous. És recomanable que feu grups en funció dels interessos professionals.
 • Repartiu-vos entre els grups els àmbits d’actuació de la pedagogia que siguin del vostre interès. Aquest procés de repartiment ha de ser supervisat pel docent per garantir que tots els grups s’han repartit correctament els àmbits.
 • Els àmbits i les actuacions a abordar proposats pel docent són: (aquests poden modificar-se en funció dels resultats de la Fase 1)

 

 1. Un cop heu format els grups és important que establiu l’organització de la feina del grup. Us recomanem que:
  1. Us repartiu rols: Per exemple, un coordinador que lideri, organitzi i porti la veu cantant del grup (portaveu). Un apuntador que faci actes de les trobades, posi per escrit els acords i els comparteixi. Documentalistes que cerquin informació, la seleccionin i l’adaptin. Maquetadors que facin els documents presentables i vetllin per la correcció formal dels materials.  Comunicadors que s’encarreguin de fer la presentació oral i de comunicar-se amb la resta de grups i amb el docent. Els rols poden ser adaptats i compartits.
    
  2. Establiu la manera de funcionar com a grup: Feu un calendari on hi establiu moments de coordinació, dates de lliurament, etc. Pacteu canals per comunicar-vos fora de l’aula, i freqüència de comunicació. Fixeu la manera sobre com arribareu a acords (votació per consens, per majoria).
 2. Després d’haver format els grups heu d’iniciar el procés d’indagació:
  1. Cerqueu informació sobre l’àmbit d’actuació del pedagog que us ha estat assignat. Podeu fer servir la documentació de l’apartat de Recursos. Però n’heu de trobar més! Tingueu en compte el que es demana a l’exposició per poder focalitzar millor aquesta cerca.
  2. Seleccioneu, reviseu, filtreu, avalueu, transformeu, adapteu i estructureu la informació trobada. L’heu de posar en un document del grup en google docs i on tots els membres del grup tinguin permís per editar-lo. Aquest document serà d’on treureu la informació per fer la presentació. També serà el document que en el darrer pas  servirà per adjuntar en el “document guia”.
 3. Preparació de la presentació. Aquesta ha de fer constar:
  1. Títol de l’àmbit treballat i noms i cognoms dels membres del grup.
  2. Definició breu i explicació comprensiva de l’àmbit escollit.
  3. Explicar les funcions específiques que desenvolupa el pedagog/a en aquest àmbit d’actuació concret.
  4. Descriure les competències que ha de tenir el pedagog i la formació que necessita (del grau i de post-grau o màster) en funció de l’àmbit d’actuació escollit: Mirar documents sobre competències i fer recerca sobre formació de postgrau adequada.
  5. Cercar exemples concrets relacionats amb aquest àmbit (enllaços web, informació d’organitzacions, empreses, institucions) i descriure’ls breument.
 4. Feu la presentació a la data indicada. Cada grup tindrà 15 minuts com a màxim per fer la presentació del seu àmbit. Després hi haurà 5 minuts de torn de preguntes.
 5. Cada grup ha de compartir la seva presentació a l’espai de fòrum del tema 1. Un representant del grup hi ha de penjar les diapositives o pdf que hagi fet servir. D’aquesta manera tothom tindrà accés a tota la informació per escrit.
 6. Els documentalistes i maquetadors de tots els grups s’hauran de reunir per fer un document pdf que aglutini les presentacions i que serveixi com a document guia dels àmbits d’actuació del pedagog. Penseu quina eina us anirà millor per crear el document (google docs, dropbox, etc) i per publicar-lo (google docs, Issuu, etc). Aquest document serà lliurat (per part del docent) a l’equip de coordinació del pràcticum del Grau de Pedagogia.

Tornar al menú de “Procés” o anar a la Fase 3.