Fase 3

Fase 3: Entrevista semiestructurada a un pedagog/a

Amb el mateix grup de la fase 2, s’ha de concertar una entrevista amb un pedagog/a que coneixeu o al que hi podeu tenir accés per entrevistar-lo. Es poden redistribuir els rols del grup o es poden mantenir a la vostra voluntat.

Encara que a l’aula hi dedicarem una sessió, aquesta fase 3 és una activitat que es fa fora de l’horari de classe. És molt important que us hi poseu quan abans millor. Penseu que és una activitat que no depèn exclusivament de vosaltres.

Passos recomanats per fer l’entrevista:

 1. Posar en comú quins pedagogs coneixeu i escollir el que més us interessi en funció de la feina desenvolupada o del seu perfil professional. No importa que la persona no treball a l’àmbit que treballeu a la Fase 2.
 2. Dissenyar i crear l’entrevista. Es recomana la lectura dels documents corresponents sobre les entrevistes  a l’apartat de Recursos. Primer es defineixen els objectius de l’entrevista. Han de ser clars i diferenciats. Per assolir cada objectiu es poden crear una o més preguntes, redactades de forma clara i unívoca. Podeu preguntar sobre aspectes que us interessin, però com a mínim també heu d’obtenir informació sobre:
  1. Informacions generals sobre la persona i la feina (nom, edat, correu electrònic de contacte professional, formació, anys ocupant el lloc, trajectòria laboral en general, nom de l’empresa, número de treballadors, pàgina web).
  2. Quines funcions desenvolupa al lloc de treball.
  3. Quines competències creu que ha de tenir el pedagog/a a partir de la seva experiència professional.
  4. Sobre la formació en Pedagogia. Quina formació proposa a l’hora d’escollir l’itinerari del grau i de postgrau per el seu perfil professional.
  5. Quins valors i interessos creu que ha de tenir el pedagog/a.
  6. Recomanacions  en general.
  7. Etc.
 1. Concertar data i hora amb l’entrevistat per realitzar l’entrevista de manera que hi pugueu ser la majoria dels integrants del grup. Demanar permís a l’entrevistat sobre gravar l’entrevista en àudio amb la finalitat única i exclusiva  de poder fer un buidat més còmode posteriorment, recalcant que en cap cas es penjarà públicament i que de fet serà destruït un cop fet el buidat. Es recomana que la persona signi el document d’autorització que us doni permís a penjar el buidat de l’entrevista al campus o al portafoli personal. Aquest document està penjat al campus i aquí: autoritzacio_escrita_entrevista
 2. Familiaritzar-se bé amb les preguntes de l’entrevista. Tingueu en compte que a vegades és millor saltar l’ordre de les preguntes en funció de com vagi l’entrevista. També podeu improvisar alguna pregunta nova si ho trobeu convenient ja que sovint els entrevistats donen informacions noves i interessants on es pot obtenir informació valuosa i rellevant.
 3. Ser puntuals a l’entrevista.
 4. Respectar l’horari de l’entrevistat. L’entrevista no hauria de durar més de 45 minuts.
 5. Durant l’entrevista un membre del grup ha de prendre notes detallades. En cas que quelcom se li hagi escapat es podrà complementar amb la gravació d’àudio.
 6. NO CAL TRANSCRIURE LITERALMENT L’ENTREVISTA. El producte final (output) ha de ser un document pdf amb les preguntes i les respostes buidades amb allò més rellevant i interessant. Aquest document es penjarà a l’espai habilitat a l’aula virtual per tal que tothom el pugui consultar.

En la data indicada al document del pla de treball es dedicarà una sessió de classe a fer una posada en comú sobre les entrevistes.

Tornar al menú de “Procés” o anar a la “Conclusió