Procés

Per aconseguir assolir els objectius fixats a l’apartat de ´´Tasca” hem dividit el procés en 3 fases. Comenceu per la Fase 1 i no passeu a la fase 2 fins que no l’hagueu acabada! La fase 3 la podeu consultar per anar-hi pensant i no deixar-ho pel final. El temps és or!

IMPORTANT: Consulteu bé el calendari de sessions per veure quins són els terminis per lliurar cada fase. Respectar-los és fonamental.