Recursos


Documentació general sobre el perfil del pedagog

 Sobre àmbits i sortides professionals (Fase 1 i 2)

Concepte i eines de mapes conceptuals (Fase 1)

 Sobre competències professionals del pedagog: (Fase 3)

  • García, Francisco i Aguilar, Diego. Competencias profesionals del pedagogo: Ámbitos laborales y nuevos yacimientos de empleo. Málaga: Edición Aljibe, 2011.
  • Rodríguez, Rosa. “La definició de competències del Pedagog/a”. Revista Educació i Xarxa EIX, març 2010, núm. 4: pàg. 35. http://www.pedagogs.cat/doc/COPEC-Eix-4.pdf
  • Barrera-Corominas, Aleix i Fernández, Elena. “El perfil professional per competències del pedagog/a en les organitzacions”. Revista Educació i Xarxa EIX, març 2010, núm. 4: pàg. 17. http://www.pedagogs.cat/doc/COPEC-Eix-4.pdf
  • Sarramona, Jaume. “Les competències professionals dels pedagog i psicopedagog”. Revista Educació i Xarxa EIX, març 2004, núm. 0: pàg. 32. http://www.pedagogs.cat/doc/revista2006_0.pdf

Recursos per a l’entrevista (Fase 3)