Tasca

Aquesta activitat és una “problemàtica” que cal resoldre. Al final de la seva realització sereu capaços de donar resposta a les següents preguntes:

  1. Quins són els àmbits professionals de la professió del pedagog? I quins són els espais professionals de referència?
  2. Quines actuacions són pròpies de cada espai?

Existeixen alguns documents que intenten donar resposta a aquestes preguntes, i encara que presenten similituds entre ells, no s’assemblen massa i donen respostes diferents. El millor que podeu fer és enfrontar-vos a ells i intentar donar les vostres pròpies respostes.

Per poder embrancar-vos en aquesta activitat indagativa, treballareu en grups de 5 o 6 persones.

Els productes finals d’aquesta activitat (o sigui, el que haureu de fer) són:

  1. Un mapa conceptual amb els àmbits i sub-àmbits professionals (actuacions) de la pedagogia.
  2. Una presentació oral de cada grup sobre l’àmbit de la pedagogia concret que cada grup hagi treballat. Després d’aquestes presentacions fareu un document guia en format pdf amb tots els documents de tots els grups i així disposareu d’una fotografia detallada de cada àmbit en un sol document. Aquest serà lliurat a l’equip de coordinació del pràcticum per part del docent.
  3. Una entrevista semiestructurada a un pedagog/a en actiu. Un cop feta, hi haurà una sessió taula rodona a mitjans del semestre on cada grup posarà en comú les informacions més rellevants sobre les entrevistes. Així sabrem de primera mà què fan en els seus àmbits professionals i quines competències es necessiten per exercir la seva professió.

Ara potser el que us demanem us deu sembla molt complicat, però anirem pas a pas per aconseguir aquests objectius. Per això, dirigiu-vos a l’apartat de “Procés“. Allí hi ha els enllaços de les 3 fases d’aquesta webquest. Comenceu pel principi!