Preguntes

1. On i quan va néixer Antoni Gaudí?

2. Anomena les seves obres més representatives. 

3. Quina de les seves obres no s’ha acabat de construir encara?

4. Dins quin moviment cultural és troba l’ Antoni Gaudí? 

5. Al Parc Güell, quin és l’animal més destacat? 

6. Esmenta una tècnica que utilitzava Antoni Gaudí en les seves obres.