Introducció

Amb aquesta WebQuest ens endinsarem en diferents aspectes lingüístics i culturals de la llengua catalana, però, sobretot, reflexionarem sobre els dialectes i els estudiarem. I ho farem, però, a partir d’una cançó, o –més aviat– de sis cançons. Malgrat que a priori diferenciem sis varietats dialectals (català central, valencià, nord-occidental, baleàric, rossellonès i alguerès), en modificarem una mica el repartiment. Per grups, doncs, treballarem català central; valencià; nord-occidental; rossellonès i alguerès; eivissenc i formenterer; mallorquí i menorquí. I ho farem, perquè sigui més pràctic i per avesar-nos a detectar els trets de cada varietat en l’oral, a través de cançons, com dèiem. Una per dialecte. La varietat observada ens farà reflexionar sobre la unitat de la llengua, la normalització, la identificació dels parlants, l’ús social de la llengua, etc. i, a més a més, conèixer grups musicals d’arreu del territori lingüístic!