Avaluació

 


CATEGORIA
4
3
2
1
Organització escritora
El  còmic segueix un ritme clar clar al inici, nuç i desenllaç.
Quasi sempre el còmic segueix un ritme clar a l’inici, el nuç i el desenllaç.
Algunes vegades el còmic segueix un ritme clar a l’inici, el nuç i el desenllaç.
El còmic no segueix un ritme clar.
Presentació
Tot està molt net i clar
El 99-90%  està molt net i clar
el 89-80% del còmic està net i clar.
Menys del 70% del còmic està net i clar.
Originalitat i Organització
El còmic és molt atractiu, original i l’informació  molt ben estructurada.
El còmic és atractiu, original i l’informació està estructurada
El còmic està bé i s’entén.
el format i l’estructura del còmic és confusa.
Coneixements adquirits
Tots els estudiants poden respondre totes les preguntes relacionades amb  el còmic i dels processos tècnics per realitzar-lo.
Tots els estudiants poden respondre la majoria de les preguntes relacionades amb  el còmic i dels processos tècnics per realitzar-lo.
La majoria dels estudiants poden respondre la majoria de les preguntes relacionades amb  el còmic i dels processos tècnics per realitzar-lo.
Diversos estudiants en el grup semblen tenir poc coneixement sobre els fets o processos tècnics utilitzats en el còmic.
Dibuixos
Els dibuixos van bé amb el text i existeix una bona combinació d’aquests dos factors.
Els dibuixos van bé amb el text però alguns creen confusió.
Els dibuixos  estàn bé però hi ha molt pocs i  el text es fa pesat.
Els dibuixos no  van amb el text que l’acompanya, o semblen estar triades a l’atzar.


Comments are closed.