Guia didàctica

La webquest està pensada per alumnes de 1er i 2on de la ESO. El treball en grup afavoreix la interacció entre els alumnes que són vinguts de l’escola primària i és una bona forma de conèixer els companys.

A més, es fomenta l’ús dels recursos TIC d’una forma crítica, la càmara fotogràfica i es fomenta la lectura d’un còmic triat lliurement.

 

Els objectius Curriculars de l’àrea o àrees implicades

L’art de fer un còmic resulta del treball interdisciplinar entre les àrees de llengua i art. Els nens (i molta gent), actualment aprècien la literatura solament com en forma de nolvel·la desconeguent que el còmic, la música i altresfactor també hi copmten com literatura.

D’aquesta forma aprenen a comunicar-se d’ula altra forma, la escrita i amb l’expressió artística, desenvolupant competències, treballant de forma col·laborativa i sent refexius i crítics amb el seu treball.

Material
Els alumnes necessitaran utilitzar la Webquest per a usar-la com una guia per al procés de creació, consultar informació i rebre influències d’altres autors.Però, tenen total llibertat per realirtzar el còmic amb els materials quedesitgen: manuals, informàtics…És molt important que els alumnes experimenten amb diverses tècniques.

Competències bàsiques

  • Competència cultural i artística.
  • Competència en la comunicació lingüística.
  • Competència digital.


Temporització
Aquest projecte té una duració de 8 sessions

Entrega del còmic

Cada grup presentarà davant de la classe el seu còmic i explicarà una breu sipnopsi. Tots els còmics es deixara` a la biblioteca de l’aula per a que tots els copmanys puguen gaudir-ne.

Avaluació
Es realitzarà per part del professorat i l’alumnat. El professor deu tindre una constant actitud d’observació per saber les necessitats de cada grup i l’evolució del projecte.

Comments are closed.