Procés

Ara que ja queda clar el que hem de fer ens anem a sumergid en dos fases: primer l’investigació i després la creació.

PRIMERA FASE: L’INVESTIGACIÓ

Per portar un ordre  cada component del grup haurà d’agafar un rol diferent, així la feina es repartirà entre tots i serà més fàcil de realitzar-la.

  • HISTORIADOR

Aquest farà una recerca resumida sobre l’història del còmic.

  • L’ESPECIALISTA

L’especialista farà una recerca dels estils de còmic que existeixen (Manga, novel·la gràfica…) i en dirà les característiques generals de cada un.

  • EL MECÀNIC

S’encarregarà de buscar les parts que formen el còmic: vinyetes, fumets, text, recursos expressius… I buscarà la funció de cada un d’ells.

  • REUNIÓ DE GRUP

Cada component llegirà un comic, si és possible d’estil diferent. Realització d’una xicoteta reunió per intercanviar impreeeions: què vos ha agradat, què no…

 

 

SEGONA FASE: CREACIÓ

  • LA HISTÒRIA:

Una vegada feta l’investigació els components del grup crearàn entre tots l’història del còmic i els seus personatges.

  • VINYETES:

Heu de realitzar esborranys per tindre clar quantes vinyetes heu de fer. Ací teniu un full que vos pot servir de referència: full de suport.

Un recurs molt bò per dibuixar les posicions o accions dels vostres personatges es fer-vosfotos entre vosaltres representant el moviment que voleu. També serveix com a referència dels plans que voleu fer.

 

  • ONOMATOPEIES I FUMETS

Una vegada realitzats els esboços de les vinyetes cal que situeu els fumets i les onomatopeies. COMPTE AMB L’ORTOGRAFIA!

 

  • JA TENIM QUASI FET EL CÒMIC!

Ara que ja tenim passat a net els esborranys cal que repasem amb retolador negre els contorns del còmic i després afeger-li color.

 

  • LA PORTADA

L’únic requisit és que siga de cartolina i continga el títol del vostre còmic. Teniu llibertat per afegir-li dibuixos

Comments are closed.