Fase 5

Presentació en grup

La presentació es farà en el dia indicat en el document del pla de treball que teniu penjat a l’aula virtual. Aquesta tindrà una duració màxima de 15 minuts per grup i hi haurà torn de preguntes per aclarir dubtes, fer comentaris,…

Es farà el seguiment de les exposicions mitjançant el hashtag de Twitter #ESUB_SIC.

Anar a la Fase 6.