Procés

Abans de començar a treballar és fonamental que feu grups de treball. Per anar bé heu de fer 5 grups de treball de 6 integrants o la distribució que digui el/la docent. Cada grup s’encarregarà exclusivament d’una de les següents dimensions. Per tant, s’han de repartir a classe de forma supervisada pel docent.

Dimensions:

 1. Economia (Globalització, zones econòmiques del món, canvis en la producció, atur, habitatge, etcètera)

 2. Demografia (Evolució de la demografia, moviments cap a ciutats, migracions, conflictes bèl·lics, gentrificació, etcètera)

 3. Educació (Educació al llarg de la vida, competències, alfabetització digital, canvis en els sistemes educatius, revolució, etcètera).

 4. Política (Nova vs vella política, organismes supranacionals, e-Admin, Open Data, etcètera)

 5. Cultura (Suports d’informació multimèdia i hipermèdia, els mass mèdia, influència dels mitjans audiovisuals, etcètera).

 

Per aconseguir assolir els productes fixats a l’apartat de ´´Tasca” hem dividit el procés en 6 fases. Feu una lectura per sobre per saber de què tracten i poder gestionar millor les vostres accions perquè el temps és or!

Fases:

 1. Fase 1 (cerca d’informació de la dimensió que us toca treballar): sessió 1

 2. Fase 2 (identificar implicacions d’aquesta dimensió en l’àmbit socioeducatiu): sessió 2

 3. Fase 3 (integració de les informacions): sessió 3

 4. Fase 4 (preparar les presentacions): sessió 4

 5. Fase 5 (presentació en grup): sessions 5 i 6

 6. Fase 6 (posada en comú): mitja sessió. (sessió 6)

IMPORTANT: Consulteu el calendari del pla de treball que teniu penjat a l’aula virtual per veure com es distribueixen les fases per sessions.