Sobre les Webquest

Sobre les webquest:

 1. Una webquest és una activitat d’indagació guiada a partir de recursos d’Internet. És una metodologia creada per Bernie Dodge i Tom March de la SDSU (University of San Diego, USA) l’any 1995. Web oficial: http://webquest.org
 2. La webquest es divideix en diverses parts que us orientaran en el desenvolupament de l’activitat.
  1. A l’apartat d’Introducció es contextualitza la webquest i es dóna informació per activar els coneixements previs necessaris i establir l’escenari.
  2.  L’apartat de Tasca descriu a nivell general quins són els objectius de l’activitat; què s’espera que feu i què lliurareu al final.
  3. L’apartat de Procés detalla pas a pas què cal fer per aconseguir assolir els objectius. Aquest apartat inclou els Recursos web i documentals que heu de consultar per poder dur a terme el Procés.
  4. L’apartat d’Avaluació inclou una rúbrica amb tots els criteris d’avaluació que es faran servir per qualificar el desenvolupament de les activitats. No deixeu de consultar-lo!
  5. L’apartat de “Conclusió” és el tancament de l’activitat i pot servir per fer una síntesi presencial a l’aula dels objectius assolits.
  6. L’apartat de “Guia didàctica” reuneix la informació didàctica necessària per replicar o adaptar l’ús de la webquest en un altre grup classe.