Introducció

 

Farmacologia i Terapèutica II

Grau Farmàcia

Autor: Mercè Pallàs. pallas@ub.edu. Grup d’Innovació DOcent en Farmacologia (GIDOF)

Data creació 21/11/11

En moltes ocasions ha succeït que un determinat fàrmac que s’ha dissenyat, desenvolupat i està en el mercat per una determinada indicació, presenta altres activitats terapèutiques que es determinen quan és emprat de forma extensiva. Algunes vegades s’observa una alta incidència d’un determinat efecte advers, que acaba sent desenvolupat com a nova indicació. Sovint aquestes indicacions diferents impliquen canvis en la dosis o canvis en la forma d’administració, o petits canvis estructurals del compost original que afavoreix l’aparició d’un efecte determinat.

Per exemple, el opioids presenten accions a nivell central (redueixen el dolor) però també tenen acció sobre els sistema mesentèric intestinal (inhibició del trànsit intestinal). Per aquesta raó alguns opioids que no travessen la barrera hematoencefàlica s’usen pel tractament de les diarrees. En alguns casos, es dona el fet que s’usen fàrmacs per indicacions que no estan aprovades per les Agències del Medicament competents , aquesta pràctica s’anomena ús off-the-label.

En aquesta activitat és donarà un exemple recent d’aquesta estratègia de cerca de noves indicacions per un antiepilèptic i el seu us en altres indicacions que les aprovades.

.