Conclusió

Al finalitzar aquesta webquesta, seguint les indicacions que figuren als apartats Tasques i Procés, heu de ser capaços de:

- Identificar els fàrmacs antiepilèptics i les seves indicacions segons els criteris de tractament de les crisis epilèptiques

- Conèixer les aplicacions off-the-label dels antiepilèptics

- Emetre consell terapèutic sobre el seu ús en altres indicacions que no siguin la epilèpsia

- Dissenyar un fulletó adreçat a pacients