Guia didàctica

Aquest activitat està orientada a alumnes del Grau de Farmàcia que estiguin cursant l’assignatura de Farmacologia i Terapèutica II, però podria adaptar-se també a altres graus, com Medicina o Infermeria, en els que també es cursi Farmacologia.

Mitjançant la realització d’aquesta webquesta es pretén que els alumnes coneguin l’aplicació off-the-label d’un fàrmac, el topiramat, que es tracta dins del programa com a antiepilèptic i  pel tractament del dolor neuropàtic, ambdues indicacions aprovades per la Agència Europea del Medicament (EMA) o la Food and Drug Administration (FDA)

Per altra banda,  la tasca que es demana en aquesta webquesta posarà en marxa una sèrie d’habilitats transversals dels alumnes com són la capacitat d’analitzar la informació i sintetitzar-la, la reflexió, la comunicació escrita amb el pacient i el treball en grup.

L’activitat no és presencial, els alumnes formaran grups i treballaran de forma autònoma, i la tasca s’entregarà a través del campus virtual de l’assignatura.

L’avaluació està detallada a l’apartat corresponent