Recursos

Els recursos es classificaran per apartats específic de cada un dels punts a desenvolupar pel grup

 Informació sobre epilepsia i farmacoterapèutica de les convulsions

Nom del lloc: Sociedad Española de Neurociencia

Nom del lloc: Basic clinical pharmacology

Topiramat i epilepsia

Nom del lloc:Drugs

Nom del lloc: Pàgina divulgació científica

Tractaments del sobrepes

Nom del lloc: Revista de la Universidad de Navarra. Article en castellà, una mica antic però per això es interessant ja que denota la manca de tractament efectius i segurs per la obesitat

Nom del lloc: J Clin Endocrinol Metab article científic actualitzat 2011

Topiramat i sobrepes

En aquest apartat trobareu tant informació de tipus divulgatiu (Associacions de malalts etc) com enllaços a revistes científiques

Pàgines de divulgació

American Diabetes Association

 Revistes científiques